Siyanoz hakkında genel bilgiler

19
Bunu beğendim.
Loading...

SİYANOZ NEDİR?

Hem bir semptom hem de bir bulgu olan siyanoz, kandaki yüksek miktarda indirgenmiş hemoglobinden veya anormal hemoglobin pigmentlerinden kaynaklanan deri ve mukoz membranların mavimsi olarak renk değiştirmesi olarak tanımlanabilir. Siyanozun iki temel formu bulunur.

  1. Kanın sağdan sola şantına veya pulmoner fonksiyonunun bozulmasına bağlı arteriyel oksijen saturasyonunun azalmasıyla karakterize olan santral siyanoz.
  2. Soğuk hava ve suya maruz kalma veya düşük kardiyak output’a bağlı kutanöz vazokonstrüksiyona sekonder olan periferik siyanoz.

Periferik siyanoz bir ekstremiteye sınırlı ise lokalize venöz veya arteriyel obstrüksiyondan şüphelenilir ellere lokalize siyanoz öyküsü Raynaud fenomeninin işaretidir. Konjenital kalp hastalığına veya pulmoner hastalığa bağlı santral siyanoz egzersizle kötüleşirke, konjestif kalp yetmezliğinin periferik siyanozunda egzersizle hafifi bir değişme olur.

Her ne kadar bebeklikte başlayan siyanoz öyküsü sağ- sol şantlı konjenital kalp hastalığını işaret etse de, kalp hastalığının yokluğu ve ailede siyanoz öyküsünün bulunmasından kaynaklı methemoglobinemi olasılığı yüksektir. 5-20 yaş arasında konjenital kalp hastalığı olan birinde siyanoz gelişimi, pulmoner vasküler rezistanstaki progresif artış sonucu sağ- sol şanta yol açan Eisenmenger kompleksinden kaynaklı olabilir. Gerçek santral siyanozlu hastalarda ekstremiteler sıklıkla sıcaktır veya ısıtıldıklarında bile mavi renk kaybolmaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir